Skip to main content
23 mei, 2024

Is de energieprestatieplicht een kans?

Duurzaamheid en energie-efficiëntie zijn geen luxe meer, maar essentiële onderdelen van verantwoord ondernemerschap. De energieprestatieplicht biedt bedrijven de kans om hun energiebesparende maatregelen te verbeteren. Laten we de belangrijkste bepalingen verkennen en zien hoe ze niet alleen aan de wet voldoen, maar ook innovatie en duurzaamheid bevorderen.

Informatieplicht: De basis van transparantie

Als jouw onderneming jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruikt, moet je eens in de vier jaar rapporteren over de energiebesparende maatregelen die je hebt genomen. Deze rapportage moet voor 1 januari 2024 ingediend worden via Mijn RVO. Dit geldt voor gebouwgebonden maatregelen en biedt de kans om inzicht te krijgen in je energieverbruik en besparingskansen.

Voorbeeld: Een groot kantoorgebouw van een verzekeringsmaatschappij met vele computers, verlichting en klimaatbeheersing valt onder deze informatieplicht. Ze moeten rapporteren over bijvoorbeeld het gebruik van LED-verlichting en slimme thermostaten om energie te besparen.

De informatieplicht dwingt je om je energiebeleid te evalueren en toekomstgerichte maatregelen te plannen. Dit is de eerste stap naar transparantie en verantwoordelijkheid.

Onderzoeksplicht: Detail inzicht en vooruitgang

Locaties met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m³ aardgas moeten onderzoeken welke energiebesparende maatregelen ze kunnen nemen. Je rapporteert de bevindingen van dit onderzoek en de reeds genomen maatregelen van de afgelopen periode. Deze plicht richt zich op activiteitgebonden maatregelen, wat betekent dat je specifiek naar je bedrijfsprocessen moet kijken.

Voorbeeld: Een grote chemische fabriek die veel energie verbruikt in haar productieprocessen moet onderzoeken hoe ze dit verbruik kan verminderen. Dit kan door het optimaliseren van productieprocessen, het vervangen van verouderde apparatuur door efficiëntere technologieën of het hergebruiken van warmte uit productieprocessen.

Dit is meer dan een administratieve taak; het biedt de kans om diepgaand inzicht te krijgen in de energie-efficiëntie van je kernactiviteiten. Door structureel onderzoek te doen, identificeer je inefficiënties en leg je de basis voor toekomstige optimalisatie.

EED-audit: Een stap verder in energiebeheer

Heeft jouw onderneming minimaal 250 FTE, een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen, en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan valt je onder de EED-auditplicht vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Deze audit vereist een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen je onderneming, inclusief mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan.

Voorbeeld: Een multinational in de voedingsmiddelenindustrie, met meerdere vestigingen en een groot personeelsbestand, moet een EED-audit uitvoeren. Dit omvat het in kaart brengen van energieverbruik in productie, logistiek en kantoren, en het identificeren van maatregelen zoals energie-efficiënte koeltechnieken, optimalisatie van logistieke routes en het gebruik van duurzame energiebronnen.

De EED-audit biedt een totaal beeld van je energiebeheer. Dit helpt om directe besparingen te realiseren en biedt strategische inzichten voor lange termijn energie-efficiëntie. De EED-auditplicht vervalt als je voldoet aan ISO 50001 of ISO 14001+14051, wat extra motivatie biedt om deze normen na te streven.

Conclusie: De Energieprestatieplicht is een kans

De energieprestatieplicht lijkt misschien streng, maar biedt een unieke kans om je bedrijf te transformeren. Door te voldoen aan de informatieplicht, onderzoeksplicht en EED-audit, zet je stappen naar een duurzamer, efficiënter en innovatiever bedrijfsmodel. Bij elke verplichting komt de kans om te verbeteren, te optimaliseren en een positieve impact te maken op zowel je bedrijfsvoering als het milieu. Zie de energieprestatieplicht niet als een last, maar als een kans om voorop te lopen in duurzaamheid en innovatie.