Skip to main content

Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken we je er op attent dat Ysmart B.V. de persoonsgegevens die je ons verstrekt verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Ben je een (potentiële) klant van Ysmart B.V., dan gebruiken wij je gegevens om een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor je te kunnen verrichten, een factuur te kunnen sturen en gewoon lekker vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Ben je een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn je persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij je te kunnen plaatsen, facturen te kunnen betalen en te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Uiteraard ben je niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over surfgedrag over verschillende websites heen
  • Bankrekeningnummer
Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst, is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar je persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van clouddiensten verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en Google Apps en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden je persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Als je regelmatig bij ons bestelt (wat we natuurlijk hopen), zullen wij de door je opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en je hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van je persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij een reclamemailing sturen, heb je de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mail.    

Ben je eenmalig klant bij ons, dan zullen wij alleen reclameberichten toesturen als je ons daar toestemming voor geeft.

Hoe kun je ervoor zorgen dat je geen e-mails ontvangt?

Stuur hiervoor een mail naar contact@ysmart.nl waarin je aangeeft geen e-mails te willen ontvangen (geef hierin ook duidelijk aan om welk e-mailadres het gaat). We zullen dan zorgen dat je geen relevante acties en aanbiedingen middels de mail ontvangt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Ysmart B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

We gebruiken ook nog advertentiecookies.

Deze cookies geven de mogelijkheid om bezoekers van onze website ysmartbuildings.nl of ysmarthomes.nl te herkennen op andere websites (denk aan social media, blogs, zoekmachines, enz). Op basis van deze gegevens kunnen we zo relevant mogelijke advertenties aan je tonen

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien je een offerte bij ons hebt opgevraagd maar geen klant bij ons geworden bent, zullen wij je gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook als wij een offerte van jouw hebben ontvangen, maar wij zijn geen klant geworden, zullen je persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent je wel klant bij ons geworden of wij bij jou, dan zullen wij je persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met jullie volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij je persoonsgegevens verwijderen.

Je rechten

Je hebt het recht om ons te vragen je eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van je persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om je persoonsgegevens te wissen of het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van je gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van je persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om je rechten te kunnen uitoefenen kun je je wenden tot: (contact@ysmart.nl). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen. 

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Ysmart B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons algemeen telefoonnummer of via contact@ysmart.nl